!-- Google Tag Manager --> Kaskad Sistemleri (Merkezi Isıtma) - Kardelen Doğalgaz
preloader

0224 251 82 98

info@kardelendogalgaz.com

Kardelen Doğalgaz

Merkezi Isıtma Kaskad Sistemleri

Merkezi ısıtma tek bir kaynak tarafından ısıtılması gereken tüm mahallere aynı anda ve aynı sıcaklıkta ısı göndermeyi amaçlayan tesisat türüdür.

Merkezi ısıtma sistemleri kazanlar, brulörler, boylerler, genleşme tankları, otomasyon sistemleri, ve elektrik panoları, kollektörler, pompalar, karışım ve balans vanaları, bacalar gibi bileşenlerden oluşturulmaktadırlar.

Merkezi Isıtma Sistemlerinin Avantajları

* Doğalgaza dönüşüm yapılması durumdan tadilat işlemleri sadece kazan dairesi içinde olacaktır.

* İşletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.

* Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren faktörler apartman sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı bulunmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır.

* Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diğer daileri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunları yoktur.

* Baca mesafeleri kombilerden daha fazladır.

* Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadıı durumlarda, bireysel sistemlerdeolduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin çalışmamasından dolayı ısı kayıplarının ve yakıttüketiminin artması, soğuk döşmelerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur.

*Bireysel sistemlerde, mahal ısıtma ihtiyacının az olduğu dönemlerde ve küçük dairelerde, kombinin modülasyon aralığı dışında kalan düşük mahal ısıtma talebi ve sıcak su ısıtmasına göre belirlenmiş yüksek kombi kapasitesi nedeniyle uzun dur-kalk çalışma süreleri  ile bundankaynaklanan kayıp artışları söz konusu olabilir. Merkezi sistemler bu açıdan daha avantajlıdır.

*lk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır.

Kazan Kaskad Sistemleri

Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar.

Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kazanlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler. Buna göre 500 Kw gücünde tek bir kazan yerine 100 Kw gücünde 5 kazan kullanmak size daha düşük ilk yatırım maliyeti çıkaracaktır. Ayrıca kazanların %20 modülasyon özelliği sayesinde 20 – 500 kw kapasite aralığında sistem çalıştırılabilmektedir. Kaskad sistemde 30 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.

X